Chad is a Partner at Fragomen’s New York office, and has been with the firm for more than 15 years. His practice focuses on representing individual and business clients in a wide variety of corporate immigration, private client and related employment matters. Chad advises many high net worth individuals in their immigration related investments. As investors from Asia are the largest users of global investor migration programs, including the U.S. EB-5 investor visa, Chad regularly liaises with Asian private clients to address their global entrepreneurial or investor citizenship or residency immigration needs.

Chad also advises human resource personnel, legal departments, managers, executives, professionals and multinational corporations on a variety of global immigration matters with an emphasis on the establishment and improvement of immigration compliant global mobility programs including jurisdictions with less formalized immigration processes and procedures.

He is a member of the firm’s Corporate Compliance and Private Client Practice Groups and a regular speaker at national and international immigration conferences including the American Immigration Lawyers Association, Council for Global Immigration (formerly ACIP), the China-US Business Alliance, EB-5 Investors, the Invest in America Shanghai Summit and Exhibition, and Immigration Lawyers on the Web (ILW). He is also the author of immigration related articles.

Education


Tulane University School of Law | J.D., 2002
University of Southern California | B.A., 1998

Awards

Listed in Chambers USA, 2021

"Top 25 Immigration Attorneys," EB5 Investors Magazine, 2017, 2021

Professional Accomplishments / Memberships

Bar Admissions: New York, New Jersey

Memberships

Member, American Immigration Lawyers Association (AILA)

Member, AILA National EB-5 Committee

Publications and Lectures

Quoted, “Golden Visas: The Investment Migration Industry Evolves Globally.” Mansion Global, 23 August 2020.

Quoted, “Shielded From Green Card Ban, EB-5 Investors Still At Risk.Law360, 1 May 2020.

Quoted, “EB-5 Modernization Rule No Substitute for Legislative Fix.” Law360, 27 February 2019.

Speaker, “How Can Canada Become the Global Leader in Entrepreneur and Investor Immigration?” Entrepreneur & Investor Immigration Summit 2018, Ottawa, Canada, November 27-28, 2018.

Quoted, “Selling citizenship is big business—and controversial.” The Economist, 29 September 2018.

Author, “Emphasis on Compliance and SEC Interagency Cooperation a Year after the Appointment of Chief Nicholas Colucci to the USCIS Immigrant Investor Program (EB-5).” The Metropolitan Corporate Counsel, Volume 22, No. 12 (December 2014): 18. Print.

Author, “Looking Elsewhere: Options for Investors in the Wake of Canada’s Termination of Two Key Visa Programs.” World of Expats, 2014. Web.

Chad 是费戈曼在纽约办事处的合伙人,已经在公司工作超过15年。他专注于为个人客户和企业客户提供企业移民、私人客户和相关雇佣事宜的多种服务。Chad为很多高净值人士就移民投资提供建议。鉴于亚洲投资者目前是美国 EB-5投资移民项目的最大客户群体, Chad定期与亚洲私人客户联络,满足他们的全球创业,投资国籍或移民需求。

Chad 还就各类全球移民事宜向许多人力资源经理、法律机构部门、经理、高管和专家以及跨国公司提供建议,重点是创建和改进符合移民要求的全球人员流动项目,其中包括移民流程和司法程序有待规范的司法辖区。

Chad 身为费戈曼企业合规性和私人客户业务团队的一员,定期在美国全国性和国际性移民会议上发表演讲,包括美国移民律师协会、全球移民委员会(原为美国国际人才理事会)、中美商业联盟、EB-5投资移民会议、投资美国上海峰会和展览以及移民律师网络联盟(ILW)。他还著有多篇有关移民的文章。


LỜI TRÍCH DẪN

“ Luật nhập cư tạo cho tôi cơ hội độc đáo và thú vị để mang các công dân toàn cầu lại với nhau - để tăng cường nền kinh tế thế giới, thúc đẩy sự hiểu biết về văn hoá lẫn nhau và phát triển thế giới của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.”

GIỚI THIỆU

Chad là Luật sư thành viên tại Văn phòng của Fragomen tại New York, và đã làm việc với công ty hơn 15 năm. Ông chuyên đại diện cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp về nhiều vấn đề khác nhau trong lĩnh vực định cư, khách hàng riêng và các vấn đề liên quan đến giấy phép lao động. Chad cũng đã tư vấn cho nhiều cá nhân có tài sản ròng cao về việc đầu tư để có định cư. Ông vẫn giữ liên lạc thường xuyên với các nhà đầu tư châu Á, những người chiếm phần lớn trong số các nhà đầu tư để có định cư theo diện EB-5, để hỗ trợ giải quyết các nhu cầu về kinh doanh toàn cầu, quốc tịch nhà đầu tư hay việc di trú của họ.

Chad cũng tư vấn cho nhân viên phòng nhân sự, các bộ phận pháp lý, các nhà quản lý, các nhà điều hành, các chuyên gia và các tập đoàn đa quốc gia về những vấn đề nhập cư toàn cầu, đặc biệt chú trọng đến việc thiết lập và cải tiến các chương trình định cư toàn cầu, bao gồm các dịch vụ pháp lý nhằm đưa ra qui trình và thủ tục đơn giản hơn.

Chad là thành viên nhóm luật sư chuyên về khách hàng cá nhân và nhóm chuyên kiểm soát việc tuân thủ nguyên tắc và qui trình cho các doanh nghiệp, và cũng là diễn giả thường xuyên tại các Hội nghị Quốc gia và Quốc tế về việc di trú bao gồm Hiệp hội Luật sư Di trú Hoa Kỳ, Hội đồng Di trú toàn cầu (trước đây là ACIP), Liên minh Doanh nghiệp Trung Quốc – Hoa Kỳ, Các nhà đầu tư EB-5, Hội nghị Thượng đỉnh và Triển lãm Đầu tư Hoa Kỳ ở Thượng Hải, và Hội Luật sư Di trú trên Mạng (ILW). Ông cũng là tác giả của nhiều bài báo liên quan đến vấn đề định cư.

HỌC VỊ

Đại học Luật Tulane, Tiến sĩ Luật, 2002

Đại học Nam California, Cử nhân khoa học xã hội, 1998

THÀNH TỰU CHUYÊN MÔN / HỘI VIÊN

Giấy phép hành nghề luật: New York, New Jersey

Hội viên: Hội viên, Hiệp hội Luật sư Di trú Hoa Kỳ

ẤN PHẨM VÀ BÀI GIẢNG

Tác giả, "Tầm quan trọng của sự Tuân thủ và Hợp tác giữa các Cơ quan SEC một năm sau khi Nicholas Colucci được bổ nhiệm thành Chủ tịch Chương trình Đầu tư để Định cư USCIS (EB-5)." The Metropolitan Corporate Counsel, Tập 22, Số 12 (Tháng Mười Hai 2014): 18. Bản in.

Tác giả, "Tìm kiếm Nơi khác: Những lựa chọn cho các nhà đầu tư sau khi Canada chấm dứt hai chương trình Visa quan trọng."  World of Expats, 2014. Trên Web.

GIẢI THƯỞNG

"Bình chọn 25 luật sư di trú hàng đầu" tạp chí Nhà Đầu Tư EB5 _2017